پربازدید

ویدیوکووید-19

نیاز به واکسن موثرتر

گزارش جدید می گوید که واکسن “فلو”ی بهتری نیاز است زیرا واکسن فعلی آن طور که گفته می شود موثر نمی باشد.
بر اساس این گزارش، واکسن موجود برای بعضی ها مصونیت متوسط در چند سال فراهم می کند اما برای تعدادی دیگر، این مصونیت کم است.
محققانی که این گزارش را به رشته تحریر در آورده اند می گویند که داشتن واکسن فعلی این تلقی را ایجاد کرده که این واکسن به اندازه کافی خوب است و یک عامل بازدارنده شده تا کارشناسان را از تهیه واکسنی که اثر طولانی تری داشته باشد منع کند.
به نظر محققان، واکسن بهتر می تواند صرفه جویی بیشتری در آینده به همراه داشته باشد.
این گزارش توسط “مرکز تحقیقات و سیاست گذاری  بیماری های عفونی” CIDRAP دانشگاه “مینه سوتا” Minnesota در 160 صفحه انتشار یافته که نتیجه سه سال بررسی است.
بودجه این پروژه توسط  Alfred P. Sloan Foundation  به صورت بلاعوض فراهم گردیده بود.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19