پربازدید

ویدیو

کووید-19

نگرانی کاناداییها از واکسن آکسفورد استرازنکا خیلی بیشتر از واکسنهای دیگر است

نظرسنجی تازه نشان می دهد که فقط 53 درصد کاناداییها به واکسن آکسفورد استرازنکا اعتماد دارند. در مقابل، 82 درصد به واکسن فایزر و 77 درصد به واکسن مدرنا اعتماد می کنند.

در مقایسه با واکسن جانسون اند جانسون نیز اعتماد کانادایی ها به استرازنکا بسیار کمتر است. واکسن جانسون اند جانسون توسط وزارت بهداشت کانادا تائید شده ولی هنوز در کانادا موجود نیست. شصت و نه درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که به واکسن جانسون اند جانسون اعتماد می کنند.

این نظرسنجی در روز های 26 تا 28 مارچ توسط موسسه Legar انجام شده که قبل از توصیه جدید کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا بود. این کمیته روز 29 مارچ به کلیه استانهای کانادا توصیه کرد  از واکسن آکسفورد استرازنکا برای افراد زیر پنجاه سال استفاده نکنند. علت توصیه جدید مشاهده موارد نادری از لختگی خون در کسانی است که این واکسن را در اروپا زده اند . گزارش شده که نزدیک به 36 نفر در اروپا، که اغلبشان زنان جوان بوده اند، بعد از دریافت واکسن استرازنکا دچار لختگی خون شده اند که ۹ نفرشان مرده اند.

این سومین بار است که کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا توصیه هایش را درباره واکسن مذکور تغییر می دهد. در ماه فوریه این کمیته گفته بود که از این واکسن برای افراد بالای 65 سال استفاده نشود. علت آن بود که در آزمایشهای اولیه به تعداد کافی افراد بالای 65 سال شرکت نداشته اند. اما دو هفته بعد این کمیته نظرش را تغییر داد و گفت شواهد موجود در سطح جهان نشاندهنده اثربخشی این واکسن روی سالمندان است.

نظرسنجی مذکور همچنین نشان می دهد که نگرانی های جدید درمورد واکسن استرازنکا، تمایل کلی کاناداییها را به تزریق واکسن کم نکرده به طوری که 78 درصد شرکت کننگان گفته اند که قصد دارند واکسن بزنند. در اکتبر سال گذشته فقط 63 درصد مایل به تزریق واکسن بودند. در مجموع، 58 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که اولین واکسنی را که موجود باشد دریافت خواهند کرد. بیست و چهار درصد گفته اند منتظر خواهند شد که واکسن دیگری به جز استرازنکا در دسترسشان قرار گیرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19