پربازدید

ویدیو

کووید-19

نگرانی از کمبود ذخیره خون در بعضی نقاط کانادا

محدودیتها ی وضع شده  برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا  سبب شده کانادایی‌هایی که می‌خواستند خون به سازمان خون کانادا اهدا کنند در تعداد گسترده تماس بگیرند و قرارهایشان را کنسل کنند.

سازمان انتقال خون کانادا گفت ذخیره خون  در حال حاضر خوب است ولی بعضی بخشهای کشور دچار کمبود خون شده‌اند و کنسل شدن قرارها بر نگرانی‌ها افزوده است.

کسانی که در رابطه با ویروس کرونا از مراکز بهداشت عمومی منطقه خود دستور گرفته‌اند که خویش را در قرنطینه قرار دهند تا ۱۴ روز نمی‌توانند خون اهدا کنند.

اما کسانی که بیمار نیستند برای اهدای خون مشکلی ندارند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19