پربازدید

ویدیوکووید-19

نگرانی از کمبود دارو در کانادا

درپی آتش سوزی در یک کارخانه بزرگ داروسازی، کانادا با کمبود یک داروی تزریقی مهم برای عمل های جراحی روبروست.

90 درصد داروهای تزریقی کانادا توسط این کارخانه تولید می شوند.
بیمارستان ها توافق کرده اند داروهای انبار خود را به شکل شریکی استفاده کنند و خود را برای بحران آماده کنند با این همه کارشناسان می گویند جایگزینی داروی لازم ممکن است چند ماه طول بکشد.

کارکنان خدمات درمانی می گویند دولت باید مقررات سختگیرانه ای اعمال کند تا این کمبود دارو به بحرانی برای بیماران تبدیل نشود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19