پربازدید

ویدیو

کووید-19

نکاتی از نتایج سرشماری سال 2011 کانادا

سرشماری Census در اغلب کشورها هر 5 سال یکبار انجام میشود تا اعداد و ارقام دقیق را در زمینه های مختلف مشخص کند…

آخرین سرشماری کانادا در سال 2011 انجام شد و قبل از آن آمار بدست آمده در سال 2006 ملاک بوده. مرکز آمار کانادا Statistics Canada نتایجی از آخرین سرشماری را منتشر کرد که نکاتی از آن عبارتند از:
– جمعیت کانادا 33.476.688 نفر
– جمعیت انتاریو 12.851.821 نفر
– جمعیت تورنتو 2.615.060
– رشد جمعیت کانادا از سال 2006 تا 2011 به میزان 5.9 درصد کمی بیشتر از 5 سال ما قبل که 5.4 درصد بوده است.
– کانادا بیشترین درصد رشد جمعیت را در طی سالهای 2006 تا 2011 در بین هشت کشور پیشرفته G8 جهان دارد.

مرکز آمار کانادا بتدریج آمارهای تفصیلی را منتشر میکند. برای مثال آمار مربوط به زبان مردم در 24 اکتبر 2012 اعلام خواهد شد.
اطلاعات بیشتر را در وب سایت زیر:
www.statcan.ca  مطالعه کنید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19