پربازدید

ویدیوکووید-19

نوجوانی از ریچموندهیل در المپیاد شطرنج نوجوانان جهان

المپیاد شطرنج نوجوانان جهان در ماه اگوست در استانبول ترکیه برگزار می شود و نوجوانی 14 ساله از ریچموندهیل یکی از اعضای تیم شطرنج کانادا در این مسابقات جهانی خواهد بود.

جکی پنگ Jackie Peng که 14 سال بیشتر ندارد تا کنون در چندین مسابقه بین المللی شطرنج شرکت داشته و از نظر کمی سن، دومین نوجوان کانادایی است که تا کنون در مسابقات المپیاد شطرنج جهان شرکت می کند.
شورای شهر ریچموندهیل برای حمایت از جکی مبلغ 250 دلار یه وی هدیه کرده است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19