پربازدید

ویدیو

کووید-19

نوآوری پژوهشگران تورنتو برای درمان بیماری پارکینسون: برای اولین بار در جهان

برای اولین بار در جهان پژوهشگران کانادایی موفق شدند برای درمان بیماری پارکینسون از روش «اولتراسوند هدفمند» Targeted Ultrasound استفاده کنند. تا قبل از این در جهان کسی از این شیوه برای درمان پارکینسون استفاده نکرده بود.

تیم پژوهشگران مرکز علوم پزشکی سانی بروک تورنتو و شبکه پزشکی یونیورسیتی از اولتراسوند هدفمند برای باز کردن گرفتگی مویرگ های مغز استفاده کردند تا مناطقی از مغز را که به علت بیماری پارکینسون صدمه دیده اند درمان کنند.

این پژوهشگران امیدوارند بتوانند با این روش سرعت پیشرفت بیماری پارکینسون را در شخص کم و حتی متوقف کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19