پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایندگان حزب داگ فورد اگر خود را واکسینه نکنند از فراکسیون اخراج می شوند

داگ فورد نخست وزیر انتاریو تا چندی پیش با اجباری شدن واکسیناسیون مخالفت می کرد، اما به نظر می آید که موضع او تغییر کرده و دیگر مخالف اجباری شدن واکسن نیست.

داگ فورد خودش مدتی قبل هر دو دوز واکسن را دریافت کرد.

دو اتفاق تازه

دوشنبه شب گذشته اعضای کابینه داگ فورد در جلسه ای فوق العاده که تا نیمه شب به درازا کشید، انجام واکسیناسیون را برای کارکنان دولتی بخشهای بهداشت و درمان و آموزش و پرورش تقریبا اجباری کردند و گفتند این دسته از کارکنان اگر خود را واکسینه نکنند برای حضور در محل کار باید به طور مرتب تست بدهند.

خبر دوم

صبح چهارشنبه خبرگزاری کندین پرس به نقل از سخنگوی داگ فورد گفت نمایندگان حزب پروگرسیو کانسروتیو Progressive Conservative (حزب داگ فورد) در مجلس انتاریو باید خود را واکسینه کنند، در غیر این صورت از فراکسیون این حزب در مجلس کنار گذاشته می شوند. سخنگوی داگ فورد مهلتی را برای انجام واکسیناسیون نمایندگان مشخص نکرد ولی گفت نمایندگان پارلمان به خاطر ماهیت کار خود در تماس نزدیک با مردم هستند و باید خود را واکسینه کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153461بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19