پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایش دیدنی کدو تنبلها

هالووین شاید آخر اکتبر تمام شود ولی جنبه های فان و سرگرمی آن در قسمت قدیمی تورنتو ادامه می یابد. برنامه ای تماشایی شامل رژه پامپکینها همراه با موسیقی و سرگرمی برای کودکان. شما هم اگر پامپکین بریده و زینت کرده اید و یا فانوس درست کرده اید آن را با خود ببرید و به نمایش همگان بگذارید.

When: Friday November 1, 2019
6:00 pm – 7:30 pm
Where: Berczy Park
35 Wellington St E
Cost: Free
More Info: www.facebook.com

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105247بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19