پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه یادگاریهای ایثارگران اسکاربرو

نوامبر ماه بزرگداشت ایثارگران کانادایی است. این روزها شقایق های سرخ همه جا بر سینه کاناداییها جلوه می کنند.
اسکاربرو نیز سهم چشمگیری در بزرگداشت این روز دارد چرا که بیش از ۴۰۰ زن و مرد از اسکاربرو در جنگ جهانی اول خدمت کردند.
انجمن تاریخ اسکاربرو همراه با مرکز آرشیو اسکاربرو نمایشگاهی از آثار و یادگاریهای متعلق به آن دوران را به نمایش گذاشته اند.

When: November 2, 2019 – November 30, 2019
Where: Scarborough Museum
Located in Thomson Memorial Park
Cost: Admission by Pay As You Can Donation
More Info: www.toronto.ca

With artifacts from local soldiers, the Scarborough Historical Society and the Scarborough Archives, visitors will gain new understanding and appreciation of the sacrifices and the difficulties of what was called “The War to end all Wars”.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105763بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19