پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه کشاورزی تورنتو

هفته کشاورزی شهری رسما با این نمایشگاه میوه و محصولات کشاورزی در ریجنت پارک معروف تورنتو آغاز می شود.
شامل مسابقات گوناگون بین علاقمند ان به کشاورزی که بزرگترین و زیباترین محصولات را تولید کرد ه اند.

Celebrate Toronto’s official Urban Agriculture Week with a kick-off event featuring
Info tables, demonstrations and vendors for the DIY grower
Best in GrowTO urban-style agriculture contest
Tepee and storytelling with Toronto Council Fire
GrowRiceTO Festival
Fun activities for kids
When: September 14, 2019
11:00AM 4:00PM
Where: Regent Park
620Dundas St E
Cost: Free
More Info: uaweekto.wordpress.com

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=101863بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19