پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه ویژه کارهای والنتیری برای دانش آموزان

نمایشگاهی سالانه برای معرفی کارهای داوطلبانه – والنتیر – به نوجوانان و جوانان.
بیش از یکصد سازمان غیرانتفاعی که به دنبال استخدام نوجوانان والنتیر هستند در این نمایشگاه حضور دارند.
برای آن دسته از نوجوانانی که می خواهند ۴۰ ساعت کار وانتیر خود را تکمیل کنند، این نمایشگاه فرصت خوبی است.
این نمایشگاه مناسب دانش آموزان سالهای میانی و دبیرستانی است.

When: Sat, November 9, 2019
1:00 PM – 4:00 PM
Where: Roy Thomson Hall
60 Simcoe St
Cost: Free
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: www.eventbrite.com

The Youth Expo is the place to start if you’re looking to complete your 40 volunteer hours for high school graduation.
At the expo, you’ll meet 100+ non-profits and find out where you can volunteer in Toronto. Whether you want to volunteer for a film festival, help a local animal shelter, or raise awareness of environmental issues, you’ll find a role that interests you.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105756بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19