پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه ملی پرندگان کانادا

این برزرگترین نمایشگاه پرندگان در کاناداست که هر سال در ریچموندهیل برگزار می شود. انواع پرندگان زیبا، خانگی، خوش آوا، و کمیاب را در این نمایشگاه مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید.

When: Saturday, October 19, 2019, 11:00 a.m. – 4:00 p.m., Sunday, October 20, 2019, 9:30 a.m. – 3:30 p.m.
Where: Richmond Green Sports Centre, 1300 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ON
Cost: Adult – $10.00 | Senior or Child – $8.00, Family pass of 2 Adults and 2 Children – $25.00
More Info: www.national-birdshow.com

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104058بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19