پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه بهترین آثار هنری اونتاریو

نمایشگاهی از بهترین آثار هنری تهیه شده توسط اعضای انجمن هنر اونتاریوی مرکزی، در سطوح مختلف، با تنوع کم نظیر. 

این نمایشگاه هر سال زیر نظر هیئات ژوری برگزار می شود.

When: Now – October 24, 2019
Where: 399 Etobicoke Civic Centre Art Gallery  The West Mall
Cost:Free
More Info: www.toronto.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=103988بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19