پربازدید

ویدیو

کووید-19

نظر کاناداییها به آمریکا مثبت شده: ترامپ 20 درصد، جو بایدن 77 درصد

وقتی این روز ها نظر کانادایی ها را درمورد روسای جمهوری اخیر آمریکا بپرسی معلوم می شود  اکثراً هیچ اعتمادی به سیاست و اقتصاد و  روابط بین المللی دانلد ترامپ نداشتند.

حالا که جو بایدن روی کار آمده اعتماد کانادایی ها به بهبود روابط اقتصادی با آمریکا خیلی بیشتر شده.

اجازه دهید به  آمار و  نظرات مردم اشاره کنیم.

نظرسنجی جدید Pew research نشان می دهد که از زمانی که دانلد ترامپ کاخ سفید را ترک کرده نظر کانادایی ها نسبت به آمریکا خیلی بهتر شده:

  • درصد کانادایی ها که نسبت به آمریکا نظر مثبت پیدا کرده اند به 61 درصد رسیده. سال گذشته فقط 35 درصد کانادایی ها به امریکا نظر مثبت داشتند.
  • هفتاد و پنج درصد از شرکت کنندگان در نظرسجی معتقدند که در رابطه با مسائل جهانی جو بایدن کار درست را انجام خواهد داد و تصمیم درست را خواهد گرفت. سال گذشته در رابطه با دانلد ترامپ فقط 20 درصد کانادایی ها چنین نظری داشتند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147208بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19