پربازدید

ویدیوکووید-19

نظر سازمان بهداشت جهانی درباره فاصله بین دو دوز واکسن

فاصله قابل قبول بین دو دوز واکسن چه قدر است؟

از نیمه ماه دسامبر که واکسیناسیون عمومی در کشورهای گوناگون شروع شد معلوم شد که هر فرد باید دو دوز واکسن را دریافت کند. در ابتدا گفته می شد که دوز دوم باید 21 روز بعد از دوز اول تزریق شود.

با شروع سال جدید بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که با افزایش سرسام آور تعداد بیماران در این کشور مواجه شده بود گفت فاصله بین دو دوز در این کشور زیاد می شود و ممکن است دوز دوم شش تا دوازده هفته بعد تزریق شود. به این ترتیب تعداد کسانی که دوز اول را دریافت می کنند تقریبا دو برابر خواهد شد.

اما این افزایش فاصله آیا تاثیر واکسن را کم می کند؟ سازمان بهداشت جهانی WHO روز جمعه به این سوال جواب داد و گفت فاصله بین تزریق دو دوز واکسن فایزر را حداکثر می توان به شش هفته افزایش داد. بنابراین انتظار بیشتر از شش هفته برای تزریق دوز دوم این واکسن توصیه نمی شود.

با این وجود توصیه اصلی سازمان بهداشت جهانی این است که بین دو دوز واکسن  بیشتر از 21 تا 28 روز فاصله نیفتد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19