نظر حیوانات پیشگوی کانادا

نود درصد حیوانات پیشگوی کانادا  صبح سه شنبه دوم فوریه پیشگویی کردند که زمستان امسال کوتاه خواهد بود و بهار به زودی از راه می رسد. فقط یکی از چهار پیشگوی اصلی خلاف این نظر را داشت. در کانادا رسم است که هر سال در دوم فوریه مردم به گرد لانه بعضی از حیوانات “سرشناس” … ادامه خواندن نظر حیوانات پیشگوی کانادا