پربازدید

ویدیو

کووید-19

نظر حیوانات پیشگوی کانادا

نود درصد حیوانات پیشگوی کانادا  صبح سه شنبه دوم فوریه پیشگویی کردند که زمستان امسال کوتاه خواهد بود و بهار به زودی از راه می رسد. فقط یکی از چهار پیشگوی اصلی خلاف این نظر را داشت.

در کانادا رسم است که هر سال در دوم فوریه مردم به گرد لانه بعضی از حیوانات “سرشناس” و “متخصص پیشگویی هوا” گرد بیآیند تا ببینند این حیوانات چه پیشگویی می کنند.

آشنایی با پیشگویان محترم

در نواسکوشیا این پیشگویی به عهده Shvbenacadie Sam است (چه اسم آسانی.)

شی به ناکادی سم خبر خوبی داشت. او  پیش بینی کوتاه بودن زمستان را به آگاهی علاقمندان رساند.

ظاهرا  این موجود بی آزار  را در مدار ۴۵ درجه  در دوم فوریه  از لانه بیرون می آورند که اگر سایه اش را دید به لانه بر می گردد و این نشانه زود رسیدن بهار است. این حیوانات اگر سایه خودشان را ببینند سریع به لانه  بر می گردند .

و اما صبح سه شنبه پیشگویی ها چنین بود:

در نواسکوشیا  شی به ناکادی سم کوتاه بودن زمستان را پیش بینی کرد.

در کبک، فرد لا مارموت Fred La Marmotte هم خبر خوبی داشت و کوتاه بودن زمستان را پیش بینی کرد.

در انتاریو هم از قول  پیشگوی معروف وایرتول ویلی Wiarton Willie گفته شد که زمستان کوتاه خواهد بود. وایرتون ویلی در حقیقت هر کاری کردند از لانه بیرون نیامد، اما جانیس جکسون شهردار محل به همه گفت وایرتون ویلی سایه اش را ندید( ما به همه می گیم زدیم شما هم بگید  زدیم. )

ولی در پنسیلوانیای آمریکا پیشگوی معروفشان به نام Punustawney خلاف دوستان کانادایی اش پیشگویی کرد و گفت زمستان بلند خواهد بود. پیشگویی او بماند برای اهالی محترم پنسیلوانیا، در کانادا ما پیشگوهای معتبرتری داریم.

(و اما بعد : در انتاریو وایرتون ویلی تنبل اصلا از لانه  بیرون نیامد اما حاضران با خوشحالی کلاهشان را به هوا پرت کردند.)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139233بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19