پربازدید

ویدیو

کووید-19

نظریه حقوقی استعلام شده بوسیله هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

تاریخ: ۱۸/۵/۲۰۱۵
جان دی برانت از بلینی مک مور تری:
به نظر ما آقای بنائی با حمایت شخصی خود از آقای گاسپارو در جلسه انتخابات از هیچ یک از وظایف و مسئولیت های خود به عنوان یک مدیر یا کار گزار آی سی سی تخطی نکرده است و واضح است که وی در آن زمان برای و از طرف آی سی سی اقدام نمی کرده است.

سردبیر محترم
احتراماَ، نظریه حقوقی ارائه شده بوسیله آقای هارتلی ناتان منتشره در شماره ۱۵۲۷ مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ که به صورت یکجانبه و بدون مشورت قبلی با دیگر اعضا هیات مدیره کنگره از سوی سه تن از اعضا هیات مدیره، آقایان بهروز آموزگار، فرهنگ فرید، و رضا قاضی دریافت و با یک مقدمه به آن نشریه ارسال گردیده بود در جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا مورخ ۹ فوریه ۲۰۱۵ بررسی گردید. تاکید مینماید که مقدمه نگاشته شده توسط سه عضو هیات مدیره پیش از پرداختن به نظریه آقای ناتان دارای مطالب خلاف واقع و نادرست بوده و یکجانبه تهیه گردیده که ما صرفا بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت به جزییات آن نپرداخته و به آگاهی میرسانیم که کلیه اعضا هیات مدیره به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۹ فوریه تصویب نمود تا از دفتر حقوقی دیگری، نظریه حقوقی بوسیله هیات مدیره در این رابطه اخذ گردد.

از آنجائیکه آقای رضا بنائی (ریاست کنگره) به جهت مورد پرسش قرار گرفتن و آقایان بهروز آموزگار، و فرهنگ فرید و رضا قاضی (سه عضو دیگر هیات مدیره) با اقدام در اخذ نظریه حقوقی قبلی بدون مشورت با سایر اعضا هیات مدیره و خود سرانه در تضاد منافع شخصی با موضوع مورد اشاره در نظریه حقوقی قرار داشتند، هیات مدیره به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا آقای شهرام نامور آزاد (نایب رئیس کنگره) نظریه حقوقی از دفتر وکالتی معتبر دیگری با ارائه همان مدارک همراه باارائه متن نظریه حقوقی آقای هارتلی ناتان تا آنجائیکه هزینه آن بیش از ۱،۹۰۰$ نباشد دریافت نموده و به هیات مدیره ارائه نمایند.

اکنون با ارائه توضیحات فوق متن ترجمه رسمی فارسی نظریه حقوقی اخذ شده همراه با اصل انگلیسی آنرا برای انتشار و دسترسی اعضا و علاقه مندان به کنگره و کامیونیتی در اختیار آن نشریه محترم گذارده تا در شماره آینده در همان صفحه و به همان صورتی که نظریه حقوقی اول چاپ گردیده منتشر نمایند. در خاتمه به استحضار همگان میرساند که علیرغم تصویب هیات مدیره در پرداخت هزینه های دریافت این نظر خواهی از منابع مالی کنگره، هیات مدیره تصمیم گرفت تا بدون تحمیل بار مالی به کنگره مبلغ ۱،۹۰۰$ هزینه انجام شده را همراه با هزینه ترجمه رسمی صرفا با استفاده از منابع شخصی سایر اعضا هیات مدیره تامین و پرداخت نماید.

امید است تا نظریه حقوقی جناب آقای برانت از دفتر حقوقی شناخته شده و بسیار معتبر بلینی مک مورتری شبهات و پرسش های مطرح شده در گذشته را پاسخ داده باشد.

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

پیوست : جمعا ۹ صفحه اصل نظریه حقوقی همراه با ترجمه رسمیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19