پربازدید

ویدیوکووید-19

نشت کلر در یکی از استخرهای اتاوا

 در روز سه شنبه ۷ آگوست ۲۰۱۲ به خاطر نشت کلر در استخر موج دار پارک بازی های آبی Calypso، ا13 نفر از کودکان بین ۴ تا ۱۴ ساله راهی بیمارستان کودکان شرق انتاریو شدند.

به امدادگران زمانی درباره این مشکل اطلاع دادند که نزدیک به ۲۰ کودک در این استخر در معرض کلر قرار گرفته بودند و دائم از خارش و سوزش چشم شکایت میکردند. سه تن از این کودکان دچار ناراحتی های شدید تری مانند تهوع و استفراغ شده بودند. این استخر تا پایان تحقیقات پلیس بسته خواهد بود.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19