پربازدید

ویدیو

کووید-19

نشانه هایی از کاهش سرعت پندمیک در کانادا

دکتر تریزا تم مسئول ارشد بهداشت عمومی کانادا صبح جمعه 23 اپریل گفت اگرچه تعداد مبتلایان در کانادا در یکماه اخیر افزایش شدید داشته ولی نشانه هایی به چشم می خورد که حاکی از احتمال از سرعت افتادن پندمیک است.

دکتر تم گفت تعداد مبتلایان جدید در طول یکماه گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر شد و در هفته گذشته به متوسط روزی 8400 نفر رسید، ولی دلایلی برای امیدواری وجود دارد زیرا نرخ تکثیر بیماری رو به کاهش گذاشته.

منظور از نرخ تکثیر، تعداد افرادی است که به ازای هر بیمار جدید به ویروس دچار می شوند. به عبارت دیگر اگر ویروس از هر بیمار جدید به بیش از یک نفر انتقال یابد نرخ تکثیر رو به ازدیاد است و اگر ویروس از هر بیمار جدید به کمتر از یک نفر انتقال یابد نرخ تکثیر رو به کاهش است. منظور دکتر تریزا تم دقیقا همین است که برای اولین بار در چندین هفته  اخیر، هفته گذشته نرخ تکثیر رو به کاهش بوده.

دکتر تم علت این کاهش را اجرای محدودیتهای جدید در استانهای کشور دانست.

یافته های جدید نشان می دهد که علت بیش از نیمی از ابتلاهای جدید در کانادا، گونه های جهش یافته است.

از سوی دیگر برنامه واکسیناسیون عمومی با سرعت بیشتری در حال انجام است و تا کنون نزدیک به 30 درصد کانادایی های بزرگسال حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144502بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19