پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ های وام مسکن در حال افزایش

هر روز تلفن های چندی از طرف همشهریان عزیز در مورد نرخ وام مسکن و سرنوشت قیمت منازل دریافت می کنم که حکایت از نگرانی همشهریان می کند.

پس از سالها زمزمه و شایعه بالا رفتن نرخها، سرانجام هفته گذشته بدون آنکه بانک مرکزی کانادا تاثیری بر بازار داشته باشد ولی چون قیمت باند افزایش یافته نرخ وام مسکن هم اندکی افزایش یافته است و در بعضی بانکها نرخ پنج ساله تا 2/89 درصد از 2/69 درصد بالا رفته که البته تاثیر اندکی بر وام مسکن دارد.

به عنوان مثال هر یکصد هزار دلار با نرخ 2/69 درصد، 25 ساله پرداختی برابر 457/48 دلار و سی ساله 404 دلار دارد اما اگر نرخ به 2/79 درصد افزایش یابد در محاسبه 25 ساله پرداخت ماهانه ای برابر 409 دلار و 30 ساله برابر 462 دلار خواهد داشت. که نشان دهنده تنها 5 دلار افزایش در هر صد هزار دلار خواهد بود و در یک وام پانصد هزار دلاری اثری برابر 25 دلار در ماه خواهد بود که بسیار اندک است و جای نگرانی نیست.

توجه فرمایید که مبالغ فوق برای وامهایی هستند که 20 درصد و بیشتر پیش پرداخت دارند لذا بیمه وام به آنها تعلق نمی گیرد اما برای وامهای با پیش پرداخت کمتر به خاطر هزینه بیمه مبالغ فوق اندکی بیشترند.

خوانندگان ارجمند آگاهند که به وامهای با 20 درصد پیش پرداخت و بیشتر بیمه وام تعلق نمی گیرد. نکته دیگری که در پرداخت ماهانه موثر است مدت زمان محاسبه اقساط است که برای وامهای با کمتر از 20 درصد پیش پرداخت 25 ساله محاسبه می شود ولی برای وامهای با 20 درصد پیش پرداخت و بیشتر می توان 30 ساله و در موارد معدودی اقساط را تا 35 ساله هم محاسبه کرد.

در محاسبه یک وام یکصد هزار دلاری اگر زمان وام به جای 25 ساله، 30 سال محاسبه شود مبلغ قسط حدود 50 دلار کمتر خواهد بود که مفهومش برای یک وام 500000 دلاری حدود 250 دلار قسط کمتر در هر ماه است.

نرخ وامهای شناور هم اندکی افزایش یافته اما هیچکدام دلیل بر ادامه افزایش نرخها نیست لذا خواهش می کنم خود را دچار اضطراب و خریدهای با عجله نکنید زیرا هیچکس گوی بلورین ندارد که بداند نرخها آیا باز هم افزایش می یابند یا خیر و همانگونه که ملاحظه می فرمایید افزایش چند دهم درصد به نرخها تاثیری زیاد نداشته و فقط آنهایی که مطالعه ندارند و به خاطر یک دهم افزایش نرخ ناگهان فشار خونشان زیاد و با عجله خرید می کنند و قیمتی بالای قیمت اصلی می پردازند متضرر شدگان واقعی هستند. گاه از بعضی شهروندان عزیز که از ایران هم به تازگی تشریف آورده و در آنجا به راحتی نرخهای 25 تا 30 درصدی را می پردازند تعجب می کنم که در مقابل یک نرخ مثلا 2/59 درصد که 2/60 درصد شده قیافه تعجب آمیز و نگران کننده ای می گیرند که مثل آنکه قسط 2000 دلاری منزلشان قبلا دو برابر خواهد شد.

استدعا می کنم، برای هزارمین بار، که حتما قبل از رفتن به سراغ مشاور املاک با یک مشاور وام مشورت کنید و از دریافت وامتان حدود اقساط ماهانه تان و هزینه های مربوطه آگاه شوید که متاسفانه اکثر شهروندان پس از امضای قرارداد برای وام اقدام می کنند و اعصاب خود و خانواده خود را به خاطر نگرانی از دریافت و یا عدم دریافت وام خود درهم می کوبند. روی اینجانب بالاخص با آقایان مشاور املاک است که متاسفانه بسیاری از آنها هنوز تنها پس از امضای قرارداد سراغ مشاور وام می روند و خود و مشتری خویش را مدتها در اضطراب و نگرانی نگه می دارند.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19