پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ تورم در کانادا به 2.2 درصد رسید

نرخ سالانه تورم در کانادا در ماه نوامبر به 2.2 درصد رسید. این بیشترین افزایش نرخ تورم از اکتبر ۲۰۱۸ به این سوست.

بخشی از این افزایش را ناشی از افزایش قیمت انرژی، اتومبیل، بیمه اتومبیل و افزایش نرخ بهره مورگیج می دانند.

قیمت گوشت نسبت به یکسال قبل 5.2 درصد افزایش یافته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=108454بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19