پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ تورم در کانادا به بیشترین سطح در ده سال گذشته رسید

قیمتها در کانادا بعد از شروع پندمیک کرونا با سرعتی بیشتر از گذشته در حال افزایش بوده و در ماه اپریل به بالاترین سطح در ده سال گذشته رسید.

سازمان آمار کانادا روز چهارشنبه نوزده می مقدار تورم قیمتها را در ماه اپریل اعلام کرد.

برابر گزارش سازمان آمار، نرخ تورم در ماه اپریل ۳.۴ درصد بود که بالاترین نرخ تورم در ده سال گذشته است. در ماه مارچ نرخ تورم سالانه ۲.۲ درصد بود.

در آمریکا نیز گزارشها حاکی است که نرخ تورم سالانه در ماه اپریل به ۴.۱ درصد رسید.

از ماه می سال ۲۰۱۱ به این سو هرگز سابقه نداشته که نرخ تورم چنین افزایش بزرگی داشته باشد. نرخ تورم در ماه می ۲۰۱۱ برابر با ۳.۷ درصد بود.

برخی از قیمتها

قیمت بنزین در اپریل امسال ۶۲.۵ درصد گرانتر از اپریل سال قبل بود. این بیشترین افزایش قیمت بنزین در طی یکسال در تاریخ ثبت قیمتها توسط سازمان آمار کاناداست.

به گفته سازمان آمار اگر افزایش قیمت بنزین را نادیده بگیریم نرخ تورم ماه اپریل ۱.۹ درصد بوده.

یکی از اقلامی که قیمت آن در ماههای اخیر دو تا سه برابر افزایش یافته چوب و الوار است که سهم بزرگی از هزینه ساخت خانه را تشکیل می دهد و عامل مهمی در افزایش قیمت مسکن در یکسال اخیر بوده.

نرخ تورم در ماه اپریل در استانهای مختلف

(رقم داخل پرانتز نرخ تورم در ماه مارچ است)

Newfoundland and Labrador: 4.3 per cent (2.7) _

Prince Edward Island: 5.3 per cent (3.3) _

Nova Scotia: 4.2 per cent (2.8) _

New Brunswick: 4.2 per cent (1.9) _

Quebec: 3.4 per cent (2.2) _

Ontario: 3.3 per cent (2.2) _

Manitoba: 3.2 per cent (1.6) _

Saskatchewan: 3.7 per cent (2.4) _

Alberta: 3.3 per cent (1.9) _

British Columbia: 3.0 per cent (2.0) _

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

پنج سال از اعلام فوریت پزشکی در بریتیش کلمبیا گذشت و هنوز دسته دسته می میرند

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19