پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در ۳۲ شهر کانادا؛ چرا عده ای به دنبال شغل نیستند؟

نرخ بیکاری کانادا در ماه مارچ به ۵.۳ درصد کاهش یافت که رکورد محسوب می شود. نرخ بیکاری در ماه فوریه ۵.۵ درصد بود.

بیشترین استخدامهای جدید در دو استان انتاریو و کبک انجام شده.

سازمان آمار کانادا بیکاری ۵.۳ درصدی را پائین ترین نرخ بیکاری در تاریخ ثبت اطلاعات بیکاری از سال ۱۹۷۶ به این سو دانست.

در ماه مارچ جمعا ۷۳ هزار شغل جدید به تعداد شغلها اضافه شد که نشانه ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه فوریه است.

سازمان آمار گفت اگر تعداد افراد بیکاری که در جستجوی شغل نیستند به این ارقام اضافه شود نرخ بیکاری کشور برابر با ۷.۲ درصد خواهد بود.

بیش از ۲۴,۵۰۰ نفر از کسانی که در ماه مارچ به کار مشغول شدند ۵۵ سال به بالا بودند.

تعداد کسانی که خواهان شغل بوده ولی فعالانه در جستجوی شغل نبوده اند در ماه اپریل ۲۰۲۰، یعنی بلافاصله بعد از شروع کرونا، به ۱.۵ میلیون نفر رسید. تعداد این افراد اکنون به ۳۷۷ هزار نفر کاهش یافته.

چرا دنبال شغل نیستند؟

به گفته سازمان آمار کانادا، دلایل این افراد برای عدم جستجوی فعال جهت پیدا کردن شغل به قرار زیر است:

ـ تقریبا یک چهارم آنها به علت بیماری یا ناتوانی، فعالانه به دنبال شغل نیستند.
ـ تقریبا یک پنجم آنها منتظرند کارفرمای سابقشان آنها را دوباره به کار بخواند یا کارفرمایان دیگر آنها را به کار دعوت کنند.
ـ نزدیک به یک پنجم به دلایل شخصی و مسئولیتهای خانوادگی دنبال شغل نیستند.
ـ با توجه به کمبود گسترده نیروی کار در کشور، این گروه از افراد منبع بسیاری خوبی برای کارفرمایانی هستند که دنبال نیرو می باشند.

کار و بیکاری در یک نگاه (رقم داخل پرانتز متعلق به ماه گذشته است):

– Unemployment rate: 5.3% (5.5)
– Employment rate: 61.9% (61.8)
– Participation rate: 65.4% (65.4)
– Number unemployed: 1,100,200 (1,135,500)
– Number working: 19,585,200 (19,512,700)
– Youth (15-24 years) unemployment rate: 9.8% (10.9)
– Men (25 plus) unemployment rate: 4.4% (4.7)
– Women (25 plus) unemployment rate: 4.8% (4.5)

نرخ بیکاری ماه مارچ در شهرهای مختلف (رقم داخل پرانتز متعلق به ماه گذشته است):

– Halifax: 5.4% (5.7)
– Moncton, N.B.: 5.7% (6.1)
– Saint John, N.B.: 7.4% (7.3)
– Quebec City: 2.7% (2.8)
– Sherbrooke, Que.: 2.6% (2.8)
– Trois-Rivieres, Que.: 3.9% (5.0)
– Montreal: 5.1% (5.2)
– Gatineau, Que.: 3.8% (4.6)
– Ottawa: 5.3% (5.0)
– Kingston, Ont.: 5.9% (5.7)
– Peterborough, Ont.: 3.8% (5.9)
– Oshawa, Ont.: 5.4% (6.4)
– Toronto: 7.2% (7.4)
– Hamilton, Ont.: 5.3% (5.2)
– St. Catharines-Niagara, Ont.: 6.2% (6.3)
– Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont.: 5.4% (5.2)
– Brantford, Ont.: 5.1% (5.5)
– Guelph, Ont.: 4.8% (4.3)
– London, Ont.: 5.3% (5.8)
– Windsor, Ont.: 8.3% (8.3)
– Barrie, Ont.: 7.6% (7.7)
– Greater Sudbury, Ont.: 4.0% (4.3)
– Thunder Bay, Ont.: 4.9% (5.9)
– Winnipeg: 5.1% (4.9)
– Regina: 5.2% (5.4)
– Saskatoon: 4.6% (4.8)
– Calgary: 7.7% (8.0)
– Edmonton: 7.1% (6.9)
– Kelowna, B.C.: 6.7% (7.1)
– Abbotsford-Mission, B.C.: 3.9% (4.2)
– Vancouver: 5.4% (5.4)
 -Victoria: 4.1% (4.2)

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19