پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در کانادا در ماه می: بی سابقه ولی بسیار بهتر از پیش بینی اقتصاددانان

محدودیت‌ها کمتر می شود و خیلی از بیزنسها کار را دوباره شروع کرده‌اند. به همین دلیل در ماه می 289600 نفر در کانادا استخدام شده‌اند، با این وجود نرخ بیکاری در کانادا به رقم بی سابقه 13.7 درصد رسید.

قبل از این بالاترین نرخ بیکاری در کانادا به دسامبر 1982 تعلق داشت که 13.1 درصد نیروی کار بیکار بودند.

اقتصاد کانادا در شرایطی بالاترین نرخ بیکاری را تجربه می کند که خیلیها جستجو برای یافتن کار را شروع کرده‌اند.

کار و بیکاری در کانادا 

ـ در ماههای مارچ و اپریل سه میلیون نفر بیکار شدند

ـ برای ماه می، اغلب اقتصاددانان رقم 500 هزار بیکار جدید را تخمین زده بودند و نرخ بیکاری را در مرز 15 درصد پیش بینی کرده بودند. اما با ارقامی که سازمان آمار کانادا روز جمعه بیرون داد، 289.600 شغل بر تعداد شاغلین افزوده شده و نرخ بیکاری از 13.7 درصد فراتر نرفته.

 

بیکاری ماه می در یک نگاه

(اعداد داخل پرانتز متعلق به ماه اپریل است)

 

Unemployment Rate: 13.7% (13.0%)

Employment Rate: 52.9% (52.1%)

Participation Rate: 61.4% (59.8%)

Number of Employed: 2,619,200 (2,418,300)

Number Working: 16,474,500 (16,184,900)

Youth (15-24 years) Unemployment Rate: 29.4% (27.2%)

Men (25 plus) Unemployment Rate: 11.1% (10.8%)

Women (25 plus) Unemployment Rate: 11.8% (11.3%)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19