پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در ماه آگوست در ۵.۵ درصد ثابت ماند

مرکز آمار کانادا روز جمعه گزارش داد که نرخ بیکاری در ماه آگوست در 5.5 درصد ثابت باقی مانده و به سه ماه افزایش متوالی نرخ بیکاری پایان داده است.

به گفته مرکز آمار کانادا، با توجه به رشد جمعیت کانادا، برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری، باید افزایش ماهانه شغل داشته باشیم.

بررسی های ماهانه نیروی کار نشان می دهد که جمعیت کانادا در سال جاری به طور متوسط 81 هزار نفر در ماه افزایش یافته است. به گفته مرکز آمار کانادا، این سرعت رشد مستلزم ایجاد حدود 50 هزار شغل در ماه است تا نرخ بیکاری ثابت بماند.

گرچه اشتغال در مشاغل علمی و فنی و همچنین ساخت و ساز افزایش یافته اما در میان مشاغل آموزشی و تولیدی با کاهش مواجه بوده است.

آخرین گزارش نرخ بیکاری چند روز پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی کانادا تصمیم گرفت نرخ بهره اصلی خود را در پنج درصد ثابت نگه دارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=190552بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19