پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بهره در کانادا ثابت ماند

چهارشنبه 20 ژانویه نوبت  اعلام نرخ جدید بهره توسط بانک مرکزی کانادا بود که بانک ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور گفت  نرخ بهره پایه را در رقم کنونی 0.25 درصد (یک چهارم یک درصد) نگه می دارد. بانک مرکزی دلیل اصلی تصمیمش را نا معلوم بودن اوضاع اقتصاد و ادامه پندمیک ذکر کرد.

البته بانک تاکید کرده که ورود زودتر از انتظار واکسن ، از میزان ابهامات اقتصادی که ” در اوج” بود کاسته. با این حال بانک پیش بینی کرده که اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال 2021 همچنان در رشد منفی باشد، و سپس، در صورت کاهش محدودیتهای مربوط به پندمیک، شروع به رشد کند.

پیش بینی رشد اقتصادی

بانک مرکزی پیش بینی کرده که اقتصاد کشور در سال 2021 بیش از 4 درصد رشد کند که این رشد در سال 2022 به 4.8 درصد و بالاخره در سال 2023 برابر با 2.5 درصد باشد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138724بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19