پربازدید

ویدیو

کووید-19

نخست وزیر ساسکاچوان: برای پیدا کردن محل دفن دانش آموزان بومی مدارس شبانه روزی ساسکاچوان آماده ایم

خبر کشف بقایای اجساد 215 کودک بومی در محوطه یکی از مدارس شبانه روزی سابق در استان بریتیش کلمبیا عکس العملهای گسترده ای را در کانادا برانگیخته.

اظهارات نخست وزیر ساسکاچوان

اسکات مو نخست وزیر استان ساسکاچوان گفت دولت فدرال آماده باشد یا نباشد، دولت او آماده است تا  برای پیدا کردن محل دفن دانش آموزان بومی مدارس شبانه روزی ساسکاچوان دست به کار شود.

فدراسیون اقوام فرست نیشن استان ساسکاچوان لیستی از سایتهای اولیه دفن کودکان این شبانه روزیها فراهم آورده که امیدوار است توسط رادارهای زیرزمینی مخصوص مورد جستجو قرار بگیرند.

این همان تکنولوژی مخصوص است که در کشف بقایای جسد 215 کودک دفن شده در محوطه مدرسه شبانه روزی سابق کملوپز در بریتیش کلمبیا به کار گرفته شد.

مجلس کانادا

مجلس کانادا روز سه شنبه اول جون را به بحث درباره کشف تراژیک محوطه مدرسه شبانه روزی سابق کملوپز اختصاص داد.

انجمن زنان بومی کانادا

به گزارش کندین پرس، انجمن زنان بومی کانادا از دولت جاستین ترودو انتقاد کرد و گفت دولت فدرال برای ملی کردن 231 خواسته عدالتخواهانه کمیته ملی تحقیق و تفحص در مورد دختران و زنان بومی ناپدید شده قدمهای لازم را بر نمی دارد.

این انجمن قرار است این هفته طرح خود را با نام ”به خانواده ها اولویت دهید نه به سیاست“ بیرون بدهد.

دولت فدرال قول داده بود سال گذشته طرح اقدام ملی خود را اعلام کند ولی پندمیک کرونا را دلیل آورد و اعلام  این طرح را به بعد موکول کرد.

مجمع ملی اقوام فرست نیشن

پری  بلگارد Perry Bellegarde رئیس مجمع ملی اقوام فرست نیشن کانادا گفت زمان آن رسیده که دولت لیبرال سریعا منابع بیشتری را هم مالی و هم انسانی، برای تحقیقات کامل درباره همه کودکان بومی که در مدارس شبانه روزی جان باخته اند ، اختصاص دهد. او کشف بقایای اجساد 215 کودک را در محوطه مدرسه شبانه روزی سابق کملوپز،  فصل تازه ای برای حقیقت یابی دانست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146784بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19