پربازدید

ویدیوکووید-19

نجوا امین به ریاست «لیبرالهای جوان انتاریو» انتخاب شد

تعداد خانم های ایرانی تبار در سطوح بالای حزب لیبرال به 4 نفر رسید

هفته گذشته یکی از اعضای جوان و فعال کامیونیتی نجوا امین، رسما به عنوان رئیس «لیبرالهای جوان انتاریو»
Ontario Young Liberals که شاخه جوانان حزب لیبرال کانادا در انتاریو و حزب لیبرال انتاریو است انتخاب شد.

بد نیست بدانیم که اینک 3 خانم رهبری لیبرالها در استان انتاریو را عهده دار هستند که به قرار زیر می باشند:
ـ کاتلین وین رهبر حزب لیبرال انتاریو و نخست وزیر انتاریو
ـ سیلونی واریچ Siloni Waraich پرزیدنت حزب لیبرال انتاریو
ـ و نجوا امین پرزیدنت لیبرالهای جوان انتاریو

نجوا امین به همراه 15 تن از همفکران خود 40 روز پیش با شعار «لیبرالهای جوان را توسعه دهیم.» کمپین خود را برای رهبری اجرایی لیبرالهای جوان انتاریو شروع کردند که در انتخابات هفته گذشته همه آنها برای نمایندگی اجرایی لیبرالهای جوان در سطح استان انتخاب شدند.

هدف اصلی نجوا و تیمش اکنون افزایش دراماتیک تعداد اعضای لیبرالهای جوان انتاریو و نشان دادن توان جوانان در تصمیم گیری ها هستند.

نجوا امین اولین زن ایرانی است که برای رهبری لیبرالهای جوان انتاریو انتخاب می شود. به این ترتیب اکنون 4 زن ایرانی در سطوح بالای حزب لیبرال فعالیت دارند:
ـ نیلو برون قائم مقام حزب لیبرال انتاریو در امور افزایش مشارکت عمومی
ـ امیلی هودی پرزیدنت انجمن لیبرالهای فدرال ریچموندهیل
ـ نجوا امین پرزیدنت جدید لیبرالهای جوان انتاریو
ـ غزل امین (خواهر نجوا) هماهنگ کننده لیبرالهای جوان انتاریو در منطقه مرکزی انتاریو.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19