پربازدید

ویدیوکووید-19

نجات نوزاد از یک لوله 10 سانتی

آتش نشانان چینی یک نوزاد پسر را از لوله های فاضلاب نجات دادند. آنها لوله های انتهایی دستشویی را اره کرده آن را جدا کرده و با دقت توانستند نوزاد را رها کنند. این نوزاد پس از آزاد شدن با گریه کردن فرشتگان نجات خود را خوشحال کرد.

یک مستاجر صدای گریه این نوزاد را از دستشویی عمومی این ساختمان می شنود و مسئولین را در جریان می گذارد. نجات این نوزاد 2 ساعت به طول انجامید. او اکنون به اسم No.59 که شماره انکوباتور اوست در بیمارستان بستری است و حالش خوب است.

پلیس به دنبال کشف این حادثه است و اعتقاد دارد که این حادثه یک اقدام به قتل است و مادر و یا افرادی که مسئول آن هستند تحت تعقیب پلیس اند.

این حادثه در استان Zhejiang در شهر Pujiang اتفاق افتاده است. مدیر ساختمان به روزنامه استانی گفته است که زایمان نمی توانسته در دستشویی این ساختمان اتفاق افتاده باشد زیرا اثری از خون و یا شواهد دیگر در این دستشویی دیده نمی شود. در ضمن تا آنجا که مطلع است خبری از حاملگی مابین زنان ساکن این ساختمان نبوده است.

در حال حاضر افراد زیادی حاضرند که No.59 را که از یک لوله 10 سانتی نجات یافته به فرزند خواندگی قبول کنند اما مسولان بیمارستان مجبورند که او را به سازمانهای دولتی تحویل دهند زیرا ممکن است پدر یا مادرش پیدا شوند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19