پربازدید

ویدیو

کووید-19

نتیجه نظرسنجی از هزار کمپانی کانادایی

در میان انبوه خبر های منفی که این روزها به گوش می رسد صبح دوشنبه  خبر خوب و امید بخشی بیرون آمد که نشان دهنده امیدواری کمپانی های کانادایی به بهبود اوضاع اقتصادی در ماههای آینده است.

تعداد چشمگیری از کمپانی ها و اینترپرایزهای کانادا گفته اند که در سال 2021 بیشتر از  2020  سرمایه گذاری خواهند کرد.

بانک توسعه بیزنسهای کانادایی که هر سه ماه یکبار نظرات بیش از  هزار کمپانی را درباره وضعیت اقتصاد جویا می شود یافته های جدیدیش را روز دوشنبه بیرون داد. گزارش جدید امیدوار کننده ترین گزارش این بانک از هنگام شروع پندمیک تا کنون است.

پیر کلراکس اقتصاد دان ارشد این بانک نتیجه نظرسنجی را برای رونق مجدد اقتصاد کشور بسیار خوب دانست.

شروع واکسیناسیون عمومی، گردش بیشتر نقدینگی و سرعت بازگشت به وضعیت عادی در بعضی از بخشهای اقتصاد از دلایل اصلی تمایل کمپانی ها به سرمایه گذاری بیشتر در سال جاری است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19