پربازدید

ویدیوکووید-19

نتایج انتخابات هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

جلسه سالانه مجمع عمومی اعضا کنگره ایرانیان کانادا دیروز یکشنبه ١١ می ٢٠١٤ در سالن اجتماعات شهرداری نرث یورک برگزار شد.
با حضور بیش از ١٥٠ نفر که برخی برگه نیابت برای رای دادن از طرف سایر اعضا را داشتند, رای گیری از اعضا برای انتخاب ٦ نفر از ٩ نفر هیات  مدیره کنگره ایرانیان کانادا بعمل آمد.
٦ برنده زیر از میان ١١ کاندیدای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

فرهنگ فرید 232 
بهمن رودگر نیا 167 
بهروز آ موزگار 150 
رضا قاضی 137
شهرام نامور آ زاد 130
آ رشاک شجاعی 119

نفرات ٧ تا ١١ عبارت بودند از:

دکتر کفایی 118
آ رشام پارسی  113 
مهدی امین110 
مهدی شمس 95 
امیلی هودی 38 که در جلسه غایب بود

آقایان دکتر فرخ زندی, دیوید موسوی, دکتر صمد پور, دکتر کفایی بهمراه خانم امیلی هودی و یک جای خالی دوره انتخابیشان پایان یافت.

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19