پربازدید

ویدیو

کووید-19

نبرد بین موسسات مالی برای جلب وامهای مسکن = نرخهای بهتر

به نوشته گلوب اندمیل، کمتر از یک ماه پس از کاهش غافلگیرانه نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی، که ماهها بود شایعه افزایش آن می رفت، جنگی کامل در مورد نرخ بین بانکهای اصلی و موسسات مالی کوچکتر درگرفته است. 

نرخ شناور 2/10 درصد
نرخ ثابت 2/69  درصد

اگرچه بانکهای اصلی کانادا نرخهای خود را به پایین ترین سطح در سه سال گذشته رسانده اند، کردیت یونیون ها و موسسات مالی با قربانی کردن نفع خود قدمی فراتر برداشته و با ارائه نرخ های کمتر در پی به دست آوردن درصد بیشتری از بازار وامهای مسکن هستند.
6 بانک بزرگ کانادا، رویال، اسکوشیا، سی آی بی سی، بانک آو مونتریال، نشنال بانک و اچ اس بی سی با ارائه نرخ وام مسکن پنج ساله ثابت 2/79 درصد، پایین ترین نرخ از سال 2012 را ارائه کرده اند. بعضی موسسات مالی که بر روی شبکه اینترنت فعال هستند حتی نرخ شناوری زیر 1/2 و ثابت 2/39 درصد را پیشنهاد کرده اند. این جنگ ماه گذشته و پس از آنکه بانک مرکزی نرخ خود را از یک درصد به 75 صدم یک درصد کاهش داد به آرامی شروع شده است و این در حالی ست که شایعه کاهش بیشتر نرخ توسط بانک مرکزی وجود دارد.

کاهش نرخ این نگرانی را برای صاحب نظران به وجود آورده که این کار می تواند باعث شعله ورتر شدن بازار املاک که در حال حاضر داغ تر از حد معمول خود است شده و بر فشار اقتصادی که زیر بار بدهی زیاد از حد خانواده ها در حال کمر خم کردن است بیفزاید. موسسات مالی کوچک که منابع مالی آنها از اندوخته های مردم فراهم می شود با ارائه بهره کمتر، سود کمتری نیز به سرمایه گذاران پرداخت خواهند کرد. بانکهای بزرگ در سال گذشته حداقل 2 درصد از مشتریان خود را به این موسسات باختند. بعضی از این موسسات با ارائه سرویس کمتر به مشتریان و ارائه خدمات بر روی کامپیوتر هزینه های خود را کاهش ولی نرخ کمتری به مشتری می دهند. نگارنده با توجه به آشنایی با نوع کار با همشهریان، به هیچوجه پیشنهاد استفاده از این خدمات را نمی کنم زیرا شما باید مطابق قوانین بانک و ارائه مدارک لازم و کامل از این سرویس استفاده کنید که با جرات می توانم ادعا کنم که اکثر شهروندان عزیزم قادر به ارائه آنها نیستند.

شهروندی که بانک خودشان برای تمدید وامشان نرخ 2/75 درصد را به ایشان ارائه کرده بود به دفتر اینجانب تشریف آوردند زیرا نـرخ 2/2 درصد را می خواستند و چون مبلـغ مانـده وامشـان حـدود 600000 دلار بـود می دانستند که پرداخت ماهانه کمتری هم خواهند پرداخت. پس از بررسی مدارک درآمدی شان به ایشان توصیه کردم به بانک خودشان برگردند زیرا امکان دریافت وام برای ایشان از هیچ بانک یا موسسه مالی دیگری وجود ندارد زیرا بانک فعلی شان برای تمدید وامشان مدارک درآمدی درخواست نخواهد کرد زیرا پنج سال مشتری آنها بوده و فقط نرخ بیشتری دارند که سعی کنند آن را پایین تر بیاورند اما به هر حال با همان بانک قرارداد خود را تمدید کنند به شهروندان عزیزم هشدار می دهم که همیشه نرخ کمتر تضمین کننده تصویب وام شما نیست اگر شرایط مورد لزوم بانک مربوطه را ندارید. مشتری فوق با توجه به بدهیهای دیگری که داشتند بیش از 140000 دلار درآمد بایستی ارائه می کردند در حالی که نه تنها درآمد کمتری داشتند بلکه کارشان هم قراردادی و فصلی بود که اکثر بانکها آن را دوست ندارند.

مشاور وام شما، با توجه به شرایط شما، تمام تلاش خود را برای دریافت پایین ترین نرخ ممکن برای شما خواهد کرد.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19