پربازدید

ویدیو

کووید-19

نامه کنگره ایرانیان کانادا به رالف گودیل وزیر ایمنی عمومی

«لایحه 23-Bill C در صورت تصویب به ماموران مرزی آمریکا اجازه می دهد که در خاک کانادا، کانادایی ها بخصوص آنهایی که دارای تابعیت مضاعف از کشورهای با اکثریت مسلمان هستند را مورد تفتیش های بدون دلیل قرار داده و یا بازداشتشان کنند، بدون آنکه افراد حق آن را داشته باشند که به اختیار خود مصاحبه با ماموران مرزی را ترک کرده و به کانادا برگردند.»

کنگره ایرانیان کانادا در نامه ای برای رالف گودیل وزیر ایمنی عمومی و فوریت های کانادا، خواستار اصلاح لایحه 23-Bill C شد که نام کامل آن قانون تعیین پیش هنگام صلاحیت  The Preclearance Act Bill C-23 است.

در این نامه که با امضای پویان طبسی نژاد رئیس سیاستگذاری کنگره ارسال گردیده، گفته شده که کنگره ایرانیان کانادا بسیار نگران پیامدهای منفی این لایحه بر کانادایی هایی اسـت کـه قصـد عبور از مـرز آمریکا ـ کانادا دارند.

کنگره در این نامه درخواست کرده که بخشهایی از این لایحه که شخصیت و ایمنی کانادایی ها را در معرض تهدید قرار می دهد، حذف شوند.

کنگره در این نامه می گوید: «ما معتقدیم که این لایحه علیه منافع همه کانادایی هاست، بخصوص آن دسته از کانادایی هایی که دارای تابعیت مضاعف همچون از ایران هستند، به ویژه با توجه به اظهارات هراس افکنانه دستگاه جدید ریاست جمهوری آمریکا.

هیات مدیره کنگره در این نامه اضافه می کند: «براساس ارزیابی های ما، این لایحه دست ماموران مرزی آمریکا را برای تبعیض قائل شدن و بازداشت غیرقانونی کانادایی ها باز می گذارد، و بخصوص می تواند بر کامیونیتی های مهاجر از کشورهایی با اکثریت مسلمان، نظیر کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی تاثیر بگذارد.»

این نامه می افزاید: «این لایحه شهروندان کانادایی یا اشخاص دارای اقامت دائم در کانادا را از حق خارج شدن از مصاحبه هایی که توسط ماموران مرزی انجام می شود، و برگشت مختارانه به کانادا باز می دارد. معنای این آن است که ماموران مرزی می توانند سئوالات عمیقن شخصی بپرسند و تفتیش های بدون دلیل بر روی کانادایی ها انجام دهند بدون آنکه افراد هیچ گونه چاره ای داشته باشند. و امتناع آنها از پاسخ گفتن یا مخالفت با تفتیش ها مسافران را در شرایط نامطلوب و حتی خطرناک، نظیر بازداشت توسط ماموران آمریکایی، قرار می دهد. چنین اقداماتی و امتیازاتی که به ماموران مرزی آمریکا داده شده ممکن است حتی نقض منشور حقوق و آزادیها به شمار رود، در حالی که دولت کانادا وظیفه نگهبانی و حفاظت از آن را دارد.»

هیات مدیره کنگره در پایان این نامه آورده: «بنابر این ما از شما می خواهیم که آن بخشهایی از لایحه پیشنهادی 23-Bill C که قدرتهای بیش از اندازه مذکور در بالا را به ماموران مرزی آمریکا در خاک کانادا می دهد، حذف و یا اصلاح کنید، و از حقوق و شخصیـت تمـام کانادایی هـا در مـرز حراست کنید.»

متن اصلی نامه به شرح زیر است:

A letter by ICC in regards to Bill C-23, the Preclearance Act

Kind Attention: Honourable Ralph Goodale
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
Dear Minister Goodale,

The Iranian Canadian Congress (ICC) is a non-profit, non-religious, and non-partisan organization whose mandate is to defend and advance the interests of Canadians of Iranian descent. We are writing to convey to you our views on Bill C-23, the Preclearance Act. The Congress is very concerned about the negative repercussions Bill C-23 will have on Canadians who attempt to cross the US-Canada border and urges your government to remove those parts of the Bill which endanger the dignity and safety of Canadians.

We believe that this Bill is against the interests of all Canadians, especially those with dual nationality status from countries like Iran, under any circumstances, but especially so in view of the new US administration’s xenophobic rhetoric. According to our analysis, this bill will allow discrimination and unlawful detention of Canadians by US authorities at the border, and may especially affect immigrant communities from Muslim majority countries, such as the Iranian-Canadian community.   

This Bill denies Canadian Citizens and Permanent Residents the right to walk out of interviews conducted by border guards and return to Canada at their discretion. This means that border agents can ask deeply personal questions and conduct unreasonable searches of Canadians without any recourse for those individuals. Failure to answer such questions or submit to these searches will put travelers into undesirable and even dangerous situations, including detention by U.S. authorities. Such actions and the privileges given to U.S. border agents may even be considered a violation of the Charter of Rights and Freedoms, which the Canadian government has a duty to safeguard and protect.

We therefore ask you and your Government to withdraw or amend the particular provisions of the proposed Bill C-23 that endow the above named excessive powers to U.S. border agents on Canadian soil and protect all Canadians’ rights and dignity at the border.

Pouyan Tabasinejad, Policy Chair,

On behalf of the Board of Directors of the Iranian Canadian Congresبیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19