پربازدید

ویدیو

کووید-19

نامه سرگشاده وزیر بهداشت کبک به جوانان

وزیر بهداشت کبک برای تشویق جوانان به واکسیناسیون نامه سرگشاده نوشت.

این نامه صبح سه شنبه 11 می منتشر شد. کریستین دوب c وزیر بهداشت کبک در این نامه از جوانان درخواست کرده واکسن بزنند.

در کبک کلیه افراد 25 سال به بالا از ده ماه می می توانند برای دریافت واکسن نوبت بگیرند، و به همین دلیل این هفته ”هفته جوانان“ نامید شده.

وزیر بهداشت کبک در این نامه  چه می گوید؟

استقبال از این هفته خیلی خوب بوده و بیش از 50 درصد افراد 30 تا 34 سال از روز دوشنبه تا به حال نوبت واکسن گرفته اند.

وزیر بهداشت کبک در این نامه خطاب به جوانان گفته که می داند که جوانان سال خیلی سختی را پشت سرگذاشته و از خود گذشتگی نشان داده اند و سعی کرده اند از افراد آسیب پذیر و سیستم درمان مراقبت کنند.

او  با اشاره به انواع مشکلاتی که جوانان تحمل کرده اند، از بیکاری گرفته تا فاصله گرفتن از دوستان، یاد آور شده که کبک به خط پایان نزدیک شده و جوانان با استفاده از فرصت واکسینه کردن خود می توانند نقشی حیاتی در کنترل ویروس کرونا ایفا کنند. تمام بزرگسالان کبک در این هفته می توانند برای واکسن نوبت بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19