پربازدید

ویدیوکووید-19

نارضایتی از تاکتیک های فروش تلفن، کیبل و اینترنت

مدتهاست کانادایی ها از تاکتیک هایی که فروشندگان تولیدات تله کامیونیکیشن برای فروش تلفن، کیبل، اینترنت و سرویسهای وایرلس به کار می برند، شکایت دارند. 

به گفته کندین پرس، این شکایت ها همه جا به گوش می رسد. 

در همین رابطه ائتلافی از گروههای حمایت از مصرف کننده در اجلاسی که در گاتینو کبک داشتند خواستار تدوین کدهای رفتاری جدید در این زمینه توسط دولت شدند. 

دولت کانادا به کمیسیون رادیو ـ تلویزیون و تله کامیونیکیشن دستور داده به اتهاماتی که بر افراد و کمپانی های فروشنده در مورد گمراه کردن مشتریان و به کار بستن شیوه های تهاجمی فروش وارد می آید، رسیدگی کند و به کابینه دولت گزارش دهد. 

این ائتلاف، خواستار آن است که در نهایت، کانادا از استرالیا تبعیت کند و یکسری کدهای ملی و اجباری در مورد نحوه فروش سرویس های تله کامیونیکیشن تدوین کند. 

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19