پربازید

ویدیو

کووید-19

میهمانی کریسمس می دهید؟ این نکات به کارتان می آید

تا تعطیلات کریسمس و سال نو چند هفته بیشتر باقی نمانده. این دومین تعطیلات سال نوست که در دوران پاندمی فرا می رسد.

انتاریو هنوز در میانه موج چهارم کروناست و نظر مسئولین بهداشتی اینست که موج چهارم تا پایان زمستان ادامه می یابد.

امسال برخلاف پارسال، سفرها و پارتی ها و میهمانی های کریسمس و سال نو از سر گرفته شده و اگر سویه اُمیکرون مجال دهد تعداد سفرهای جاده ای ده درصد و تعداد سفرهای هوایی ۸۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

اغلب کمپانی ها نیز می خواهند امسال پارتی کریسمس برگزار کنند.

توصیه برای مهمانی ها

مسئولان بهداشت عمومی انتاریو یکسری توصیه ها و راهنمای عمل برای ایام تعطیلات امسال اعلام کرده اند که مهمترین آنها به قرار زیر است:

  • افراد کاملاً واکسینه شده برای شرکت در میهمانی های فضای بسته نیاز به زدن ماسک ندارند؛ مشروط بر آنکه همه از این بابت رضایت داشته باشند و راحت باشند.
  • در میهمانی هایی که افراد چندین خانواده شرکت دارند و بعضی ها به طور کامل واکسینه نشده اند همه ماسک بزنند و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
  • خانواده هایی که میهمانی برگزار می کنند تعداد حاضرین در میهمانی های فضای بسته را به حداکثر ۲۵ نفر محدود کنند، پنجره ها را باز نگه دارند و از دعوت شدگان بخواهند که در صورت داشتن علائم کرونا از شرکت در مهمانی خودداری کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19