پربازدید

ویدیو

کووید-19

میزان بزرگسالان یک دوزی انتاریو از 80 درصد گذشت

صبح سه شنبه تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت گذشته 129 نفر اعلام شد.

اکنون 19 روز پیاپی است که تعداد مبتلایان جدید انتاریو زیر 200 نفر در روز است.

در 24 ساعت گذشته همچنین نتیجه 13644 تست کرونا اعلام شد که درصد پاسخ های مثبت به یک درصد رسیده. از 129 ابتلای جدید 37 نفر از تورنتو، 22 نفر از منطقه پیل و 12 نفر از همیلتون هستند.

منطقه یورک در روز دوشنبه سه مورد ابتلای جدید داشت. تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه به 127 نفر کاهش یافته.

انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 129 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 549 هزار نفر
  • تعداد تستهای انجام شده: 13644 تست
  • درصد تستهای مثبت: یک درصد
  • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: 127 نفر
  • تعداد افراد متصل به ونتیلیتور: 81 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده: 92035 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تاکنون :۱۹ میلیون دوز
  • درصد افراد 12 سال به بالا که تا کنون حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند: 80.5 درصد
  • تا کنون 67.3 درصد ساکنان 12 سال به بالای انتاریو هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149394بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19