پربازدید

ویدیو

کووید-19

میزان انتی بادی در آنهایی که مدرنا زده اند بیشتر است

فایزر قویتر است یا مدرنا؟

شاید این سوال شما هم باشد. این دو واکسن برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تولید شده اند و در اغلب کشور ها از آنها استفاده می شود. خیلی پیش آمده که افراد باید یکی از این دو را انتخاب کنند، و برای همین از خود و دیگران پرسیده اند که کدام بهتر است.

پاسخ این سوال را آینده مشخص خواهد کرد اما پژوهشی که در بلژیک انجام شد سعی کرده تا به پاسخ این سوال نزدیک شود.

در این پژوهش، واکنش سیستم ایمنی بدن به این دو واکسن بررسی شده.

این پژوهش روی 2499 نفر از کارکنان بهداشت و درمان در بلژیک انجام شده.

این افراد یکی از دو واکسن مدرنا یا فایزر را زده بودند؛ و البته هر دو دوز را.

نتیجه این پژوهش روز دوشنبه در نشریه انجمن پزشکی آمریکا  Journal Of The American Medical Association منتشر شد.

تحقیق چه می گوید؟

این پژوهش به طور خلاصه نشان می دهد که میزان انتی بادی در افرادی که قبلا مبتلا به کرونا شده بودند نسبت به آنهایی که قبلا مبتلا نشده بودند بیشتر است.

 ولی در هر دو گروه میزان انتی بادی در آنهایی که واکسن مدرنا زده اند نسبت به آنهایی که فایزر زده اند بیشتر بوده است.

در افرادی که قبلا به کرونا مبتلا نشده بودند، سطح آنتی بادی در آنهایی که واکسن مدرنا زده بودند 2881 واحد در هر میلی لیتر خون بود، اما این میزان در آنهایی که واکسن فایزر زده بودند 1108 واحد در هر میلی لیتر بود.

 پژوهشگران یکی از دلایل این اختلاف را فاصله میان دو دوز می دانند که در مدرنا چهار هفته اما در فایزر سه هفته است.

این پژوهش نشان داده که در میان کسانی که قبلا به کرونا مبتلا نشده اند سطح انتی بادی خون رابطه معکوس با سن دارد، یعنی هر چه سن بالاتر باشد میزان انتی بادی کمتر است.

بیشترین مقدار انتی بادی در افراد 35 ساله مشاهده شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154669بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19