پربازید

ویدیو

کووید-19

میزان اعتماد کاناداییها به دانشمندان ،دانشگاهیها و روزنامه نگاران

شما جزو کدوم دسته هستید؟

جزو بیست درصدی که درستی اخبار و اطلاعات را چک می کنند و مراقبند که  خبر نادرست و نادقیقی به اسم خبر درست به آنها تحمیل نشود؟

یا هشتاد درصدی که اطلاعات دریافتی شان از صحت کافی  برخوردار نیست زیرا درستی و منبع خبرها را چک نمی کنند؟

اخبار باید از منابع معتبر باشند ، و راوی خبر هم باید منبع را ذکر کند و در موارد لازم اجازه استفاده از آن اخبار را داشته باشد . داشتن مجوز به رسانه اعتماد به نفس می دهد که خبر را کامل و دقیق و با ذکر اطلاعات نقادانه و نافذ منتقل کند ؛ چیزی که در شرایط کنونی از اهمیت مبرم برخوردار است.

یک نظرسنجی جدید می گوید از هر پنج کانادایی فقط یک نفر از  اطلاعات تمیز information hygiene برخوردارند.

شاید بپرسید منظور از اطلاعات تمیزچیست.

همانطور که برای جسم سالم  و تمیز باید یکسری کارها انجام داد و مراقبتها کرد ،برای اطلاعات و اخبار سالم و تمیز نیز لازم است آنها را چک کرد، از سلامت آنها مطلع شد، منبع تغذیه شان چیست و کجاست .خلاصه هرگاه لازم شد اقدام به بررسی و راستی آزمایی کرد. به همین دلیل است  که منابع اطلاعاتی مهم می شوند. سوال اصلی این است : منبع اطلاعاتی مورد نظر، رسانه یا گوینده یا دهنده خبر یا اطلاعات، سابقه اش چیست و  تا چه حد از جنجال آفرینی های لحظه ای و بی مایه به دور بوده است؟ 

اطلاعاتش را از کجا آورده؟ آیا شده در گذشته اطلاعاتی داده باشد که بعدا مورد تردید قرار گرفته باشد؟ این اتفاق زیاد بوده یا کم؟

برای نمونه، به همین خبری که الان مشغول خواندن آن هستید اشاره کنیم.

سلام تورنتو آنلاین این خبر را به نقل از خبرگزاری کندین پرس در اختیار شما می گذارد.

کندین پرس یک منبع اطلاعاتی قوی و پرسابقه است که اخبار تولیدی آن تقریبا توسط تمام رسانه های معتبر و اصلی کانادا نظیر سی بی سی مورد استفاده قرار می گیرد.

اما کندین پرس نیز این خبر را از یک منبع شناخته شده به نام Edelman نقل کرده که نهادی است آشنا در عرصه ارتباطات.

این نهاد همراه با این خبر هشدار داده که از دست رفتن اعتماد به دانشمندان، مدیران و روزنامه نگاران به اجرای درست برنامه واکسیناسیون عمومی کانادا علیه ویروس کووید لطمه می زند.

این نهاد در پی انجام این نظر سنجی نتیجه گرفته که بهداشت ضعیف اطلاعات با اکراه بعضی از مردم نسبت به واکسن مرتبط است . این می تواند به احیای دوباره کشور در دوران بعد از پندمیک لطمه بزند .

این نهاد می گوید اعتماد مردم به دانشمندان نسبت به یکسال پیش 6 درصد کاهش یافته. همچنین اعتماد کانادایی ها به کارشناسان آکادمیک (دانشگاهیان) 16 درصد و نسبت به روزنامه نگاران 4 درصد کاهش یافته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19