پربازدید

ویدیو

کووید-19

موفقیت در فعالیتهای اقتصادی و بیزنس خصوصی

از هفته گذشته مسابقات المپیک تابستانی در برزیل شروع شده است، تیمهای مختلف از کانادا، ایران و سایر کشورهای جهان، رقابتهای خود در رشته های مختلف ورزشی را آغاز نموده اند. با نگاهی گذرا به نتایج کسب شده در این رویداد چهارساله، این گونه مشاهده می شود که ورزشکارانی در عرصه این مسابقات موفق می شوند که با برنامه ریزی چند ساله وارد رقابت در مسابقاتی بعضا چند دقیقه ای می شوند. این موضوع موید این مطلب می باشد که برای رسیدن به قله های موفقیت می بایستی برنامه ریزی و تلاش مستمر داشت. این موضوع در خصوص موفقیت در فعالیتهای اقتصادی و بیزنس خصوصی نیز صادق می باشد. در نگرش سنتي مديريت، برنامه ريزي نقطه شروع تمامي حركتها است كه اهميت آن از گذشته اي دور بر همگان آشكار گرديده و آنرا اساسي ترين وظيفه مديريت دانسته اند.
بطور کلی فرآیند برنامه ریزی و اجرای آن به سه بخش ذیل تقسیم بندی می شود:

  1. تدوين برنامه: در اين مرحله محدوده فعالیت هر شركت تعيين شده، عوامل خارجي و داخلي بررسي مي شوند تا فرصت ها، تهديدها، قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها اهداف و استراتژي هاي سازمان در سطوح مختلف تعيين شوند.
  2. اجراي برنامه: در اين مرحله روشهای بررسی شده در مرحله تدوين بايستي به اجرا درآيند. براي اجراي استراتژي ها ابتدا اهداف و سياست ها در راستاي ماموريت و استراتژي ها تعيين شده و براساس آنها منابع سازمان تخصيص داده مي شوند و سپس در ساختار مناسبي و با فرهنگ سازنده هدايت مي شوند تا استراتژي ها به اجرا درآيند.
  3. ارزيابي برنامه: در اين مرحله تعييرات احتمالي عوامل اثرگذار داخلي و خارجي و اثرات احتمالي آنها بر ماموريت، اهداف و استراتژي ها و راه كارهاي اجرايي بررسي مي شود، همچنين نحوه انجام هركدام از مراحل تدوين و اجراي استراتژي از ابعاد مختلف مورد مداقه قرار مي گيرند و در نهايت نتايج به دست آمده و نحوه دستيابي به آنها (عملكرد) مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا انحرافات احتمالي شناسايي شده و در جهت رفع آنها اقدام شود.

در چند ماه اخیر، تماسهای تلفنی و ملاقاتهای حضوری زیادی با بسیاری از افراد تازه مهاجر و یا جوانان تازه فارغ التحصیل داشته ام، که در خصوص راه اندازی بیزنس خود و چگونگی اخذ تسهیلات دولتی اعم از وام و کمـک بـلاعوض دارای ذهنیتهای نادرست می باشند. وقتـی از آنهـا دلیـل ایـن موضوع را جویا می شوم، اشاره به آگهی های جدید مطبوعاتی و تلویزیونی در کامیونیتی ایرانی می نمایند که در آنها به راحتی ادعا می شود که می توانند برای همه نوع بیزنسی تا صدها هزار دلار «گرنت» و یا کمک بلاعوض دولتی بگیرند و یا اینکه برای بیزنسی که تاکنون در حد ایده در ذهن می باشد و هیچ گونه فعالیت عملی نداشته است، می توانند صدها هزار دلار وام بدون پشتوانه و ضمانت شخصی بگیرند. وقتی با جواب عدم واقعی بودن این گونه ادعاها مواجه می شوند. اینجانب را به موارد جدید تبلیغاتی ارجاع می دهند.

در جواب این سئوال من که چرا به این گونه افراد مراجعه نمی کنند به قول معروف دم خروس پیدا می شود. ایشان جواب می دهند که این افراد جدید برای هر کاری، تقاضای تهیه گزارشهای کاری و بیزنس پلن می کنند کـه بـرای این کار چند هزار دلار تقاضا می نمایند، در حالی که هیچ گونه ضمانتی در خصوص موفق بودن این کار نمی نمایند. متاسفانه این گونه ادعاهای کذب و نادرست در کوتاه مدت باعث بوجود آمدن انتظارات نادرستی برای افراد تازه وارد به بیزنس کانادایی می شود و در بلند مدت با مشاهده عدم نتیجه گیری و تحمیل هزینه، باعث سو ظن و نا امیدی می گردد. در این خصوص در نظر گرفتن مواردی چند ضروری می باشد: این مـوارد را هفتـه آینـده برایتان ذکر خواهیم کرد.

توصیه می شود نگاهی گذرا به لیست این شرکتهای موفق در اخذ کمک بلاعوض مالی بنمایید و زمینه فعالیت آنرا را با زمینه فعالیت بیزنس خود مقایسه نمایید از اگر فعالیت شما مشابه این شرکتها می باشد، بنابراین با کمی اراده و تلاش می توانید برای شرکت و بیزنس خودتان اخذ این گونه تسهیلات مالی بلاعوض دولتی را تجربه نمایید.
بخش دوم این مطلب  را در شماره 788  بخوانید 

اطلاع بیشتر با تماس با شماره ذیل و یا ارسال ایمیل به نشانی ذیل نسبت به برگذاری یک جلسه مشاوره رایگان جهت بررسی امکان برخورداری شرکت و بیزنس شما از انواع تسهیلات مالی دولتی اقدام نمایید.

5767-400-416 :Tel
Email: Mahdi@optimal-solution.caبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19