پربازدید

ویدیو

کووید-19

موج پنجم کرونا در این استانها رو به اوجگیری است

موج پنجم کرونا در بعضی استانهای کانادا رو به اوج و در بعضی دیگر در حال فرو نشستن است.

کانادایی ها می خواهند بدانند که آیا موج پنجم کرونا به فراز خود رسیده یا خیر!؟

پاسخ این سؤال دو سو دارد؛ به عبارت دیگر این موج در استانهای مختلف وضعیت متفاوتی دارد.

در انتاریو و کبک

در انتاریو و کبک این موج هنوز در حال اوجگیری است و به سقف خود نرسیده. در ساسکاچوان پیش بینی شده که بستریها در بیمارستانها همچنان تا نیمه فوریه رو به افزایش باشد و تعداد بیشتری از کارکنان بخش بهداشت و درمان به علت ابتلا یا قرنطینه شدن مجبور به غیبت شوند.

در آلبرتا

در آلبرتا تعداد بستریها در بیمارستانها به سطحی رسیده که از اکتبر گذشته سابقه نداشته است. در پرنس ادوارد آیلند محدودیتهای تازه ای برای اجتماعات و گردهمایی ها وضع شده و فضاهای بسته رستورانها و سالنهای ورزشی بسته شده اند.

در بریتیش کلمبیا اما در بریتیش کلمبیا اجازه داده اند که سالنهای ورزشی و بدنسازی دوباره از روز چهارشنبه باز شوند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19