پربازدید

ویدیو

کووید-19

موافقت با ایجاد سایت های تزریق امن برای معتادان در تورنتو و اتاوا

دولت انتاریو موافقت کرد که برای راه اندازی سه محل تزریق امن برای معتادان در تورنتو و یک محل در اتاوا کمک مالی کند.

شورای شهر تورنتو قبلا با راه اندازی این سایتها موافقت کرده بود.

این در حالی است که به دنبال بریتیش کلمبیا و آلبرتا، انتاریو نیز با بحران مرگ های ناشی از مصرف مواد مخدر موسوم به Opioid روبرو شده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19