پربازدید

ویدیو

کووید-19

مهمترین عامل خستگی پزشکان کانادایی

همه مردم قبول دارند که پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی و امداد در این یکسالی که از شروع پندمیک کرونا می گذرد بیشترین فشارها را تحمل کرده و زحمات طاقت فرسا کشیده اند تا به مبتلایان کمک کنند.

پنجشنبه 11 مارچ مصادف است با اولین سالگرد شروع پندمیک در جهان و کانادا .در آستانه اینروز انجمن پزشکی کاناداCanadian Medical Association اقدام به برگزاری نظرسنجی میان پزشکان کرده تا اوضاع و احوال آنها را جویا شود. در اینجا به پاره ای از نتایج این نظرسنجی اشاره می کنیم.

نظرسنجی بین 18 تا 22 فوریه انجام شده و 1648 پزشک کانادایی در آن شرکت کرده اند.

و اما مهمترین نتایج این نظرسنجی:

  • 69 درصد پزشکان احساس می کنند که خسته تر و فرسوده تر از یکسال قبل هستند.
  • 65 درصد در طول یکسال گذشته دچار اضطراب شده اند.
  • –          63 درصد گفته اند که محدودیتهای دوره پندمیک، عدم اطمینان نسبت به آینده و نگرانی نسبت به نحوه اجرای واکسیناسیون عمومی تاثیر منفی بر سلامت روحی آنها داشته.
  • –          81 درصد پزشکان داشتن یک استراتژی کارآمد را اولویت اصلی دانسته اند. بیشتر از نیمی از آنها وضعیت کنونی واکسیناسیون را در کانادا ضعیف توصیف کرده اند. کانادا در زمینه واکسیناسیون عمومی از چندین کشور دیگر عقب است.
  • –          93 درصد تامین واکسن به مقدار کافی را چالش اصلی دانسته اند.
  • –          61 درصد استراتژی دولت فدرال در تامین واکسن را ضعیف توصیف کرده اند. بیش از نیمی از پزشکان استراتژی دولتهای استانی و قلمروها را ضعیف توصیف کرده اند.

یادآور می شود  تا روز سه شنبه 9 مارچ تنها 5.1 درصد از جمعیت کانادا دوز اول واکسن را دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141484بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19