پربازدید

ویدیو

کووید-19

چه کسانی نمی توانند به کانادا بیایند؟

مدارک و شرایط مورد نیاز برای دریافت ویزاهای موقت یا دائم جهت ورود به کانادا، توسـط قوانیـن و مقـررات مهاجرت تعیین می شوند. این قوانین و مقررات همچنین مشخص می کنند که چه گروهی از متقاضیان، حتی اگر شرایط کلی دریافت ویزای مهاجرت دائم یا ویزای کار موقت یا ویزای دانشجویی و یا ویزای ویزیتوری را داشته باشند، مجاز به ورود به کانادا نیستند؛ اینها کسانی هستند که به موجب قوانین مهاجرت کانادا «غیرقابل پذیرش» (inadmissible) شناخته می شوند و به طور نرمال به آنها اجازه ورود به کانادا داده نمی شود.

چه کسانی «غیر قابل پذیرش» هستند؟
به چندین دلیل ممکن است شخص غیر قابل پذیرش شناخته شود. مهمترین این دلایل عبارتند از:
1ـ غیرقابل پذیرش بودن به دلیل پزشکی؛ و آن هنگامی است که شما یک مشکل جدی پزشکی داشته باشید.

2ـ غیر قابل پذیرش بودن به دلیل قضایی؛ و آن هنگامی است که شما به خاطر یک جرم یا عمل جنایی محکوم شده باشید (Crime)، و یا در خارج از کانادا مرتکب عملی شده باشید که آن عمل در داخل کانادا جرم Crime محسوب می شود.

3ـ غیرقابل پذیرش بودن به دلیل امنیتی؛ و آن هنگامی است که شخص ریسک امنیتی به شمار آید، و یا مرتکب نقض حقوق بشر یا حقوق بین المللی شده باشد، و یا با باندهای جنایی مرتبط باشد.

4ـ غیرقابل پذیرش بودن به دلیل مالی؛ فرضا یک مسئله جدی مالی داشته باشید.

5ـ غیر قابل پذیرش بودن به دلیل معرفی غیرواقعی خود؛ در اپلی کیشن یا در مصاحبه، دروغ گفته باشید.

اگر یکی از اعضای خانواده مندرج در اپلی کیشن شما به یکی از دلایل فوق غیر قابل پذیرش باشد، شما نیز ممکن است غیر قابل پذیرش شناخته شوید.

چگونه می توان فهمید که غیرقابل پذیرش هستید؟
اینکه شما غیرقابل پذیرش هستید یا خیر، بستگی به شرایط خاص دارد، ولی در قدم اول باید از خودتان بپرسید، آیا جزو یکی از گروههای زیر قرار می گیرید یا خیر:
1ـ آیا تاکنون در داخل یا خارج از کانادا به یک جرم جنایی Criminal محکوم شده اید؟

2ـ آیا از نظر پزشکی دارای شرایطی هستید که به مراقبت پزشکی قابل توجه نیاز دارید؟

3ـ آیا دارای منابع مالی کافی برای ساپورت خود (و در بعضی موارد اعضای خانواده خود) هستید؟

4ـ آیا به دولت کانادا دروغ گفته یا در معرفی خود اطلاعات غلطی داده اید؟

اگر پاسخ شما به یکی از سئوالات فوق مثبت باشد، ممکن است غیر قابل پذیرش شناخته شوید.

فکت های مربوط به شما با دیگران متفاوت است، بنابر این مواظب باشید که به اتکای تجربه اقوام و دوستانتان تصمیم نگیرید، بلکه برای آنکه ببینید غیرقابل پذیرش هستید یا خیر، و یا شاید غیرقابل پذیرش باشید، بهترین راه پیش پای شما مشورت با وکیل است.

آیا می توان مشکل غیرقابل پذیرش بودن را حل کرد؟
به عنوان بخشی از پروسه ارزیابی برای ورود به کانادا به صورت دائم (مهاجرت) و یا به صورت موقت (توریستی، دانشجویی یا کاری)، همه متقاضیان باید افسر مهاجرت را قانع کنند که غیر قابل پذیرش نیستند و صلاحیت ورود به کانادا را دارند.

پیامد غیرقابل پذیرش شناخته شدن این است که به طور نرمال به شما اجازه ورود به کانادا داده نمی شود. با این حال، گاهی ممکن است بر مسئله غیرقابل پذیرش بودن فائق آمد، بدین ترتیب که یا نشان دهید اصلاح شده و خود را بازسازی کرده اید rehabilitated ، و یا مدت زمان کافی از اتفاقی که موجب غیرقابل پذیرش بودن شما شده، گذشته باشد.

در شرایط خاصی ممکن است دلیل موجهی برای سفر به کانادا داشته باشید، که در این حالت شاید بتوانید برای مجوز اقامت موقت Temporary Resident Permit اپلای کنید و یا در مواردی شاید بتوانید با رجوع به بورد مهاجرت و پناهندگی یا دادگاه فدرال، فرصت مجددی به دست آورید.

در هفته های آینده درباره انواع مختلف غیرقابل پذیرش بودن صحبت خواهیم کرد.

توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد نیز متفاوت است. 

***

مشتاق دریافت نظرات شما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با من به آدرس زیر در میان بگذارید:
[email protected]

زینب ضیایی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو و دارای لایسنس وکالت در انتاریو و نیویورک است.
فعالیتهای حقوقی او بیشتر در شاخه های مهاجرت و بیزنس است.
او معمولا روی پیدا کردن راه حل های مطلوب در پرونده های پیچیده مهاجرت با موکلانش همکاری می کند و در سطوح گوناگـون دادگاهی موکلانش را نمایندگی می کند.
تماس: [email protected]

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=44962بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19