پربازدید

ویدیو

کووید-19

مهاجران بیزنسی پرینس ادوارد ایلند چه خوش سفرند!

استان پرینس ادوارد آیلند یک برنامه پذیرش مهاجر بیزنسی دارد که به موجب آن متقاضیان متعهد می شوند بیزنسی را برای مدت یکسال «در داخل» این جزیره اداره کنند تا بتوانند اقامت دائم بگیرند.

اما آماری که در اختیار کندین پرس قرار گرفته نشان می دهد حدود 20 درصد متقاضیان بالغ بر یکصد روز از یکسال را در خارج از کشور بوده اند و با وجود این موفق به دریافت اقامت دائم شده اند.

یکی از کارشناسان برنامه های مهاجرتی کانادا به کندین پرس گفته جزیره پرینس ادوارد ایلند باید استانداردهایش را از این نظر بالا ببرد و به سطح استانهای دیگر برساند.

این برنامه که P.E.I.`s Provincial Nominee Program نام دارد از مهاجران می خواهد که بیزنسی را به صورت «فعال و پیوسته از داخل پرینس ادوارد ایلند» اداره کنند ولی در عین حـال قرارداد مربوطه آنها را متعهد می کند که تنها نیمی از سه سال را در داخل کانادا بگذرانند.

اداره مهاجرت استان گفته استاندارد مربوطه را بازبینی خواهد کرد ولی قولی نداده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=47556بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19