پربازدید

ویدیو

کووید-19

منطقه یورک از دوشنبه ۱۴ دسامبر لاک دان می شود

با افزایش بیسابقه شمار مبتلایان کرونا در دو منطقه یورک و وینزور ـ اسکس، دولت انتاریو این دو منطقه را از روز دوشنبه ۱۴ دسامبر به حالت lockdown درمی‌آورد.

تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک  به روزی  بالای۲۰۰ نفر رسیده. در منطقه وینزور ـ اسکس نیز تعداد مبتلایان جدید در حال افزایش است.

دولت انتاریو می گوید برای مهار پخش ویروس، محدودیت‌ها را در این دو منطقه تشدید می‌کند تا مدارس باز بمانند و ظرفیت بیمارستانها لبریز نشود.

تورنتو و منطقه پیل از مدتی قبل در حالت لاک دان به سر می‌برند. در حالت لاک‌ دان شدیدترین محدودیتها باید رعایت شود.

این لاک دان حداقل برای ۲۸ روز برقرار خواهد بود.

لاک دان چیست؟

انتاریو اوایل نوامبر سیستم رده بندی شده را به اجرا گذاشت که هر منطقه از استان را بسته به وضعیت کرونا در آن، در یکی از رده ها قرار می دهد و هر رده با رنگی خاص مشخص می‌شود.

سیستم شامل پنج رده است که از سبز (Prevent) شروع شده، به زرد (Protect)، نارنجی (Restrict)، قرمز (Control) و خاکستری (Lockdown) تقسیم می شوند. در هر یک از این مراحل، مقررات و محدودیت‌های خاصی باید رعایت شوند.

در مرحله خاکستری یا Lockdown، هرگونه اجتماع داخل فضای بسته ممنوع است به جز برای اعضای خانواده که با هم زندگی می‌کنند.

فعالیت ها و اجتماعات عمومی فضای باز به حداکثر ۱۰ نفر محدود می شود که فاصله فیزیکی باید رعایت شود و ماسک زده شود.

در این مرحله مراسم ازدواج، ترحیم و برنامه های مذهبی چه در فضای باز و چه در فضای بسته حداکثر برای ده نفر در صورتی میسر است که امکان رعایت فاصله فیزیکی میسر باشد و ماسک زده شود.

توجه: جزئیات محدودیت ها برای فعالیت ها، بیزینس ها، و … در شرایط مختلف متفاوت است و برای هر بخش مقررات خاصی وجود دارد که در سایت زیر ملاحظه می کنید:

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf

اطلاعاتی که ما در این بخش آوردیم فقط برای آشنایی است و به آن استناد نکنید، بلکه به سایت فوق مراجعه کنید.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136869بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19