پربازدید

ویدیو

کووید-19

منطقه یورک از دستور “در خانه بمانید” خارج می شود

منطقه یورک از دوشنبه 22 فوریه از دستور ” در خانه بمانید” خارج می شود ولی ساکنان تورنتو، منطه پیل و نورت بی حداقل برای دو هفته دیگر باید این دستور را اجرا کنند.

منطقه یورک همراه با تورنتو و منطقه پیل از چندین هفته قبل  زیر دستور ” در خانه بمانید” به سر می برد. این سه منطقه بیشترین تعداد مبتلایان جدید را در انتاریو داشته اند. این دستور تا روز دوشنبه 22 فوریه لازم الاجرا بود و در این تاریخ به پایان می رسید ولی شهرداران تورنتو و منطقه پیل از دولت انتاریو در خواست کرده بودند که این دستور را برای حداقل دو هفته دیگر تمدید کند.

منطقه یورک چنین خواسته ای را مطرح نکرده بود. سرانجام روز جمعه 19 فوریه خانم کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو اعلام کرد که دستور “در خانه بمانید” تا دو هفته دیگر در تورنتو، منطقه پیل و نورت بی لازم الاجراست ولی منطقه یورک از دوشنبه 22 فوریه از اجرای این دستور معاف می شود و این منطقه وارد مرحله بعدی می شود که  کد قرمز است ومیزان محدودیت های آن یک پله کمتر است.

دستور ” در خانه بمانید” از چند روز قبل از اکثر شهر ها و مناطق انتاریو برداشته شد.

دولت انتاریو در حالی به سمت بازگشایی اقتصادی قدم بر می دارد که کارشناسان نسبت به احتمال شروع موج سوم کووید در این استان هشدار داده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140181بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19