پربازدید

ویدیو

کووید-19

ملکه الیزابت به توصیه پزشکان سفر به ایرلند شمالی را کنسل کرد تا استراحت کند

چند روز پیش کوئین الیزابت با عصا دیده شد و صبح چهارشنبه هم اعلام شد که سفر او به ایرلند شمالی لغو شده

کوئین الیزابت قرار بود چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به ایرلند شمالی برود و در چند برنامه شرکت کند.

کوئین الیزابت ۹۵ سال دارد.

کوئین الیزابت علاوه بر بریتانیا و چندین کشور دیگر، ملکه کانادا نیز می باشد.

به گزارش کندین پرس کاخ سلطنتی گفت پزشکان به ملکه تجویز کردند که چند روزی استراحت کند و ملکه با اکراه این توصیه را پذیرفته است.

ملکه الیزابت از ابتدای پاندمی کرونا در قصر وینزور اقامت داشته و این روزها نیز همانجا در حال استراحت است. 

کاخ سلطنتی درباره علت این تصمیم چیزی نگفته ولی روحیه ملکه را خوب توصیف کرده و گفته: «گرمترین آرزوها را برای ایرلند شمالی دارد و منتظر است تا در آینده از آنجا دیدن کند.»

چند روز پیش کوئین الیزابت هنگام شرکت در مراسمی در وست مینستر Westminster یک وسیله کمکی برای راه رفتن به دست گرفته بود و در سال ۲۰۰۳ نیز پس از انجام جراحی زانو، با عصا دیده شده بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156972بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19